Restauracja „Kresowe Jadło”
22-100 Chełm
ul. Hrubieszowska 37
tel. 69 69 69 026